Dr Rade Pavlović

Full Research Professor

Rade Pavlović srpski je astrofizičar i astronom. Završio je osnovnu školu i gimnaziju u Petrovcu na Mlavi. Studije astronomije je upisao 1977. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu i diplomirao 1983. godine.